Членови

Гордана Цветковска Бошевска – Координатор на Совет на млади, вработена во Општина Битола како одговорно лице за млади и спорт и претставник во Европскиот младински центар при Советот на Европа.

Васко Јошевски – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност. Од 2009 год. активен на полето на младинска работа како координатор во младински организации, автор на меѓународни обуки и младински
размени од програмите ,,Млади во акција” и ,,Еразмус +” на ЕУ, обучувач во европски проекти за неформално образование на младите.

Сандра Талевска – Студент на ФИКТ, активна во полето на младинска работа и политика, заменик претседател на Совет на млади на Општина Битола

Ивана Ангелевска студент активна на полето студенска работа и член на локален младински совет битола

Кристина Петровска активен учесник во граѓанското опшество почнувајќи член во Средношколската младинска организација а потоа и како Претседател на Студентски Парламент при Универзитет „Св.
Климент Охридски” – Битола. Во моментот е волонтер во Together Macedonija и учествува во бројни активности и проекти во полето на младии и граѓанско опшество.

Катерина Темелковска родена на 05.11.1992 година во Битола, член на локален младински совет на Општина Битола. Има дипломирано на Технолошко технички факултет, моментално е на постдипломски
студии на Технолошко технички факултет.

Мартин Николовски е на додипломски студии по новинарство на Гази Универзитетот во Анкара, Р.Турција. Во 2015 година е избран за член на Советот на млади на Општина Битола. Добитник е на голем број награди и признанија меѓу кои: Најуспешен битолчанец за 2013 година од Битолски весник; Прва награда од Турската радио телевизија ТРТ за најдобар есеј и др.

Aлександар Јаневски – Дипломиран инженер по електротехника. Активен на полето на младинска работа, Претседател на Студентски Парламент при ТФБ, член на локален младински совет на Општина Битола.

Марија Мерковска е дипломиран професор по македонски и англиски јазик. Во моментов е на постдипломски студии на насоката Македонски јазик на Педагошки факултет ̶ Битола. Работи во Младински културен центар ̶ Битола како програмски асистент и координира многу проекти поврзани со младинки активизам и младинско учество.

Powered by themekiller.com